Vijf-feiten-over-uitzendbranche

Vijf feiten die het belang van uitzendwerk aantonen

Vijf-feiten-over-uitzendbrancheRecent is de Uitzendmonitor 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de uitzendbranche steeds meer mensen aan werk helpt en houdt.

Flexmarkt.nl noemt vijf opvallende feiten die naar voren komen in de Uitzendmonitor 2018:

  • Recordaantal uitzendkrachten: het aantal komt nu boven het niveau van voor de crisis
  • Het aantal oudere uitzendkrachten is verdubbeld
  • Uitzendkrachten werken langer en meer
  • Uitzendwerk is een belangrijke opstap naar werk
  • Uitzendwerk haalt mensen uit de WW

Klik hier om het hele artikel en de toelichting op deze conclusies te lezen.