Vanaf-2019-mogelijk-minder-recht-op-heffingskorting-voor-uw-buitenlandse-werknemer

Mogelijk minder recht op heffingskorting voor je buitenlandse werknemer vanaf 2019

Vanaf-2019-mogelijk-minder-recht-op-heffingskorting-voor-uw-buitenlandse-werknemer

In 2018 had iedereen die onder de loonbelasting valt, recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. Vanaf 1 januari 2019 vervalt dit recht voor buitenlandse werknemers die geen inwoner in Nederland zijn.

Uitzondering hierop vormen werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, EER-landen (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Deze werknemers behouden het recht op de arbeidskorting.

Hoe je bepaalt of een werknemer wel of geen inwoner is en een uitgebreidere uitleg van de verandering, vind je hier.