Nadelen van payroll blog

Nadelen van payroll

Nadelen van payroll blogEr is veel te zeggen over payroll. Er zijn veel voordelen te benoemen, maar er zijn ook nadelen van payrolling. In dit artikel gaan we in op de meest gehoorde nadelen van payroll, en weerleggen die. Voordat we daarmee aan de slag gaan stellen we vast over welke vorm van payroll we het in dit artikel hebben, want er zijn diverse gedachten bij en vormen van payroll.

In deze blog hebben we het over payroll voor uitzendbureaus. Dat wil zeggen dat bij deze payroll-vorm de payroller het juridisch werkgeverschap van werknemers van flexbureaus overneemt. De payroller neemt de verloning en facturatie van deze flexbureaus uit handen. Dit noemen we het uitbesteden van de backoffice.

Nu we dat vastgesteld hebben, gaan we snel door met het onderwerp van dit artikel: de nadelen van payroll.

Nadelen van payroll: Payroll is duur(der).

Ja, je backoffice uitbesteden kost geld. Om eerlijk te vergelijken of het echt duurder is, moet je de kosten optellen voor:

  • een of meerdere administratieve medewerkers die de verloning, facturatie en debiteurenbeheer (vergeet deze laatste niet!) doen;
  • een medewerker die wet- en regelgeving in de gaten houdt en de vertaling hiervan naar systemen en werkwijzen weet te maken;
  • de kosten voor software om de verloning mogelijk te maken;
  • kosten voor verzekeringen voor zieke werknemers;
  • (geen directe kostenpost, maar wel kosten die gereserveerd moeten worden) kosten voor het leeglooprisico;
  • (geen directe kostenpost, maar wel kosten die gereserveerd moeten worden) de cashflow tussen de verloning van je werknemers (wekelijks) en het betalen van je factuur door de opdrachtgevers (gemiddelde betaaltermijn van 38 dagen, bij ons slechts 26,5 dag).

Nadelen van payroll: Minder binding met je werknemers.

Veel flexbureaus zijn bang de binding met de werknemers te verliezen doordat er een payroller tussen komt. Die angst is niet nodig. Het contact omtrent werk, urenbriefjes, contracten en aanverwante blijft de verantwoordelijkheid van het flexbureau. Er zou enkel contact tussen de werknemer en de payroller zijn als er vragen zijn rondom salaris, maar ook dat contact kan via het flexbureau lopen. Kortom; no worries!

Nadelen van payroll: Onduidelijkheid voor je opdrachtgevers.

Het kan verwarrend zijn als de factuur vanuit een ander bedrijf komt, dan waarmee je de opdracht hebt afgesloten. Nogmaals; het kan. Toch heb je dat volledig zelf in de hand. Ook buiten de uitzendbranche wordt de administratie geregeld uitbesteed. Facturen ontvangt jouw opdrachtgever op jouw briefpapier met een notitie dat een payroll-bedrijf dit voor je uit handen neemt. In het contract dat de drie partijen afsluiten, wordt duidelijk vermeld waar de verantwoordelijkheden liggen.

De opdrachtgever ziet het uitbesteden van de verloning en facturatie vaker als voordeel dan als een nadeel. Er zijn weinig bedrijfstakken die zo vaak en goed worden gecontroleerd als dat wordt gedaan bij payrollbedrijven. Door het uitbesteden geef je aan dat jij je volledig focust op jouw core business: uitzenden, detacheren, werven & selecteren of een andere vorm van flexibel werkgeverschap.

Nadelen van payroll: Payrollkrachten krijgen minder betaald.

Bij deze stelling zeggen we direct: misverstand! Zoals we onder het vorige nadeel uitleggen, zijn er weinig bedrijven die zoveel wetten & regels moeten volgen als payrollbedrijven. Daarbij controleren diverse instanties vaak en goed. Wat daarbij aan jou is, is om een payroll-dienstverlener te kiezen die voorzien is van certificaten die regelmatige externe controle en juiste belastingafdrachten waarborgen. Denk hierbij aan een NEN-certificaat of een WKA-verklaring.

Daarbij geldt dat de inlenersbeloning ook van toepassing is op een payroller. Een flexwerker dient gelijk loon te ontvangen bij een opdrachtgever als iemand die daar in dienst is en hetzelfde werk verricht. ‘Gelijk werk, gelijk loon’ wordt dit principe genoemd.

Mis jij nog een nadeel in dit artikel? Laat het ons weten en wij voegen hem graag toe, inclusief toelichting.